Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng được tính bắt đầu kể từ khi Cửa hàng Sức khỏe & Làm đẹp xác nhận đơn hàng thành công. Quý khách có thể tham khảo tại bảng thời gian giao hàng của Cửa hàng Sức khỏe & Làm đẹp bên dưới: