Bảng Giá 82x MỚI NHẤT

STT Tên sản phẩm Giá gốc Giá khuyến mãi
1 Combo 2 Chai Collagen Classic Và Tinh Chất Nhau Thai Placenta Classic 82x Sakura Nhật Bản (New 2020) (Click xem chi tiết) 4.250.000 VND 3.950.000 VND 4.250.000 VND
2 Combo 2 Chai Collagen Và Tinh Chất Nhau Thai Placenta 82x Sakura Nhật Bản (Click xem chi tiết) 4.830.000 VND 4.130.000 VND 4.830.000 VND
3 Combo 2 chai nước uống Collagen 82x 120000mg và tinh chất nhau thai Placenta 82x 450000mg 500ml (Click xem chi tiết) 3.800.000 VND 3.400.000 VND 3.800.000 VND
4 Combo 2 chai nước uống Collagen 82x Sakura Premium 120000mg 500ml (Click xem chi tiết) 4.100.000 VND 3.700.000 VND 4.100.000 VND
5 Combo 2 chai nước uống Collagen chống lão hóa Collagen 82x 120000mg (Click xem chi tiết) 3.780.000 VND 3.180.000 VND 3.780.000 VND
6 Combo 2 chai nước uống Collagen và Placenta 82x Sakura Premium 500ml (Click xem chi tiết) 4.830.000 VND 4.130.000 VND 4.830.000 VND
7 Combo 2 chai tinh chất nhau thai Placenta 82x Sakura Premium 450000mg 500ml (Click xem chi tiết) 4.950.000 VND 4.450.000 VND 4.950.000 VND
8 Nước Uống 82x Collagen Sakura Phiên Bản Mới (2020) (Click xem chi tiết) 2.800.000 VND 2.290.000 VND 2.800.000 VND
9 Nước uống Collagen 82x 120000mg Nhật Bản 500ml - Mẫu 2018 (Click xem chi tiết) 1.990.000 VND 1.600.000 VND 1.990.000 VND
10 Nước uống Collagen 82x Sakura Premium 120000mg 500ml - Mẫu 2010 (Click xem chi tiết) 2.140.000 VND 1.940.000 VND 2.140.000 VND
11 Nước uống Collagen Koharu 84000mg 500ml (Click xem chi tiết) 0 VND 1.200.000 VND 0 VND
12 Nước uống nhau thai Koharu Placenta 315000mg 500ml (Click xem chi tiết) 0 VND 1.500.000 VND 0 VND
13 Tinh chất nhau thai Placenta 82x 450000mg Nhật Bản 500ml - Mẫu 2018 (Click xem chi tiết) 2.090.000 VND 1.820.000 VND 2.090.000 VND
14 Tinh chất nhau thai Placenta 82x Sakura Premium 450000mg 500ml - Mẫu 2010 (Click xem chi tiết) 2.643.200 VND 2.240.000 VND 2.643.200 VND
15 [New 2020] Nước Uống Collagen 82x Classic Nhật Bản (Click xem chi tiết) 2.100.000 VND 1.790.000 VND 2.100.000 VND
16 [New 2020] Nước Uống Collagen 82x Sakura Premium Nhật Bản (Click xem chi tiết) 2.800.000 VND 2.250.000 VND 2.800.000 VND
17 [New 2020] Nước Uống Tinh Chất Nhau Thai Placenta 82x Classic (Click xem chi tiết) 2.800.000 VND 2.150.000 VND 2.800.000 VND
18 [New 2020] Nước Uống Tinh Chất Nhau Thai Placenta 82x Sakura Premium (Click xem chi tiết) 3.300.000 VND 2.850.000 VND 3.300.000 VND
19  Combo 2 Chai Collagen Và Tinh Chất Nhau Thai Placenta 82x Sakura Nhật Bản ( Mẫu 2020 ) (Click xem chi tiết) 5.550.000 VND 5.100.000 VND 5.550.000 VND